Inleiding Logica voor CKI 2013-14

beschrijving in osiris

nieuws

januari 2014 eindcijfers (na aanvullende toetsing) in osiris ingevoerd. check gaarne zelf nog eens of het door ons berekende cijfer overeenkomt met het door jezelf berekende cijfer (er moest veel data gemerged worden; indien niet laat het weten).
17 december 2013 (update 18 december) Aanvullendetoetsresultaten op blackboard geplaatst (onder assessments; het cijfer is het aantal punten gedeeld door 10). De toets kan ingezien worden op vrijdag 20 december tussen 13:00 en 14:00 op de kamer van Vincent van Oostrom (JK13, 1.05).
4 december 2013 (update 6 december) Als hulp bij voorbereiding op aanvullende toets van volgende week dinsdag: de eindtoets, een versie geannoteerd met veel gemaakte fouten geplaatst (zie onder toetsten onder), en scans van twee uitwerkingen van studenten geplaatst (zie onder).
26 november 2013 De aanvullende toets is gepland voor dinsdag 10 december van 13:30 tot 16:30, in zaal 004 van Drift 13.
Dit betreft een aanvullende toets over de gehele cursusstof (prop en pred; het is niet mogelijk slechts een deel van de cursusstof, prop of pred, opnieuw te laten toetsen; zie voor de weging het laatste punt onder beoordeling).
Iedere cursist mag aan deze aanvullende toets meedoen (ook als je al een goed cijfer hebt, zonder risico: alleen als het cijfer van de aanvullende toets hoger is dan het eerdere gemiddelde cijfer van de proplog en predlog toetsen zal een nieuw eindcijfer berekend en in Osiris ingevoerd worden). Je hoeft je niet aan te melden voor deze aanvullende toets.
Vragen over de toetsstof kunnen gesteld worden aan de docenten op dinsdag 3 december van 14:00 tot 17:00 (tegelijkertijd met het inzien van de eindtoets, zie onder), op het Janskerkhof 13 op de respectievelijke werkkamers, 1.05 (proplog, Vincent van Oostrom) en 1.09 (predlog, Albert Visser).
26 november 2013 Resultaten van de eindtoets (predikatenlogica) zijn beschikbaar op blackboard (onderaan in Assessments, als spreadsheet en html). De eindtoets kan ingezien worden op dinsdag 3 december van 14:00 tot 17:00 op de werkkamer, 1.09 Janskerkhof 13, van de docent, Albert Visser.
De cijfers zijn berekend als het aantal behaalde punten gedeeld door 9,4 (er waren voor reguliere onderdelen 100 punten te behalen en nog 5 punten voor de bonusopgave, maar de opgave over oneindige modellen bleek te moeilijk en is ook als bonus (6 punten) geteld).
(Gecombineerde cijfers worden momenteel berekend en zullen vandaag, 26, of morgen, 27, ook geplaatst worden.)
30 oktober 2013 Maandag 4 oktober is het inlevermoment van de achtste en laatste set inleveropgaven. Tijdens het practicum van 4 oktober houden we een werkgroep over Semantiek II (H7 uit de predikatenlogicasyllabus). Uit dit hoofdstuk hoeven dus geen opgaven ingeleverd te worden.
In het tentamen van 7 november zullen hoofdstuk 1 t/m 8 van de predikatenlogicasyllabus getoetst worden, waarbij ook teruggegrepen wordt op Natuurlijke Deductie met RAA uit de propositielogicasyllabus. Prolog zal geen onderdeel zijn van het tentamen. Voor een gedetailleerde beschrijving: zie toetsstof.
9 september 2013 deze pagina beschikbaar

docenten

voor vragen over de hoorcolleges te bereiken op het email-adres dat ontstaat door het gedeelte tussen haakjes samen te voegen met phil.uu.nl

studentassistenten

  1. Rijk Mercuur (R.A.Mercuur), werkgroep 1, university college
  2. Mariëlle Rietdijk (m.l.rietdijk), werkgroep 2, drift 21
  3. Judith ter Schure (j.a.terschure), werkgroep 3, drift 23
voor vragen over de werkcolleges en practica te bereiken op het email-adres dat ontstaat door het gedeelte tussen haakjes samen te voegen met students.uu.nl.

opzet

Per week zijn er (in principe) 2 hoorcolleges (maandagmiddag en donderdagochtend), 1 practicum (in twee groepen van 45, logica tools, maandagmiddag) en 1 werkgroep (in drie groepen van 30, logica sommen, donderdagochtend).

materiaal

hoorcollege

werkcollege

practicum

beoordeling

Het eindcijfer wordt samengesteld uit:

oude toetsen

voorgaande jaren