Practicum Inleiding Logica voor CKI

practicum 8 (maandag 4 november 2013)

Het practicum is dit keer een werkcollege. Oefenopgaven te doen voor tijdens het practicum: uit hoofdstuk 7 van de syllabus predicatenlogica: 1a, 1c, 2a, 2b, 3a, 3b, 3c, 4a, 4c, 6a, 6b, 7a, 7b, 8a.

practicum 7 (maandag 28 oktober 2013)

Inleveren maandag 4 oktober van dit document: 1. Stamboom, Opgave 1-2, 3. Reizen 3.1-3.4. Evt. bonus inleveren maandag 4 oktober: 2. Latijns Vierkant 1-3. Bij de stamboomopgave is het niet erg als je programma antwoorden dubbel teruggeeft. Verklaar wel goed in je commentaar bij Opgave 2 waarom dit gebeurt.
Inspiratie voor de inleveropgaven kun je opdoen uit de voorbeelden van het hoorcollege. (Zie hoorcollege 13 op de hoorcollegepagina). Deze voorbeelden worden ook uitgelegd in hoofdstuk 2 en 3 van Learn Prolog Now, welke online beschikbaar zijn op prolog.

practicum 6 (maandag 21 oktober 2013)

Practicumopgaven over Prolog.

practicum 5 (maandag 14 oktober 2013)

Practicumopgaven over modellen in predikatenlogica te maken mbv modellen tool (Jan Jaspars).

(maandag 7 oktober geen practicum ivm toets)

practicum 4 (maandag 30 september 2013)

Opgaven over redeneren te doen m.b.v. vervulbaarheidschecker yices (1) of naar keuze met de natural deduction proof builder app.

Op het practicum te doen mbv een van beide tools, waarbij u steeds zelf mag kiezen (in weerwil van wat in de opgaven staat), of u het semantisch aantoont (mbv yices) of syntactisch (mbv de natural deduction proof builder). Wel dient u steeds te rechtvaardigen waarom het tool van toepassing is, b.v. waarom yices (semantisch) gebruikt kan worden om een afleidbaarheidsvraag (syntactisch) te beantwoorden.

inleveropgaven te doen mbv een vd tools (zie boven; inleveren maandag 7 oktober voor aanvang van de toets): Nota bene, zoals steeds: wat u inlevert dient steeds een afdruk van uw in- en uitvoer van (een van) de tools te bevatten, naast de toelichting.

practicum 3 (maandag 23 september 2013)

Practicumopgaven over satisfiability te doen m.b.v. vervulbaarheidschecker yices (1).

Toevoeging 24 september: korte handleiding hoe yices te installeren en gebruiken op windows XP (lijkt ook te werken voor windows 7).

Het programma yices is al geinstalleerd op de practicumcomputers. Om het te gebruiken dient u eerst het Terminal programma op te starten. In een terminal kunt u commando's intikken b.v.:

op het practicum te doen mbv yices:

Geef steeds het yices-bestand behorende bij de opgave, de yices-uitvoer, en licht toe hoe dit de vraag beantwoordt.

inleveropgaven te doen mbv yices (inleveren maandag 30 september):

practicum 2 (maandag 16 september 2013)

Practicumopgaven te doen m.b.v. de waarheidstabulator (openen met Firefox; heb even geduld na het indrukken van step)
op het practicum te behandelen:

inleveropgaven (inleveren maandag 23 september): Druk de uitvoer van het programma af, en schrijf daar uw toelichting bij (wat het antwoord op de vraag is, en hoe dit uit de afgedrukte waarheidstabel volgt).

practicum 1 (maandag 9 september 2013)

Typeset een LaTeX document voorzien van uw naam als auteur, en de volgende whodunnit bladzijde uit het hoorcollege als inhoud, door matrijs.tex geschikt aan te passen. Zie de volgende presentatie voor meer informatie.

Inleveropgaven dienen zelfstandig gemaakt te worden. Onderdelen van de opgegeven sommen uit de syllabus die noch bij de werkgroepopgaven noch bij de inleveropgaven voorkomen, kunt u natuurlijk zelf (buiten de werkgroepen) maken. Ook over die opgaven kunt u desgewenst vragen stellen tijdens de werkgroepen.