Inleiding Logica voor CKI 2012-13

beschrijving in osiris

nieuws

21 december 2012 Eindresultaten na herkansing beschikbaar.
7 december 2012 De herkansingstoets vindt plaats op vrijdag 14 december van 13:30 tot 16:30, in zaal 202 van Achter de Dom. (Een ieder kan deelnemen; je hoeft je niet aan te melden oid.)
28 november 2012 Eindresultaten beschikbaar.
11 november 2012 Resultaten t/m inleveropgave 8 van werkgroep 1 en 2(zie onder) beschikbaar.
4 november 2012 Resultaten t/m inleveropgave 7 van werkgroep 1(zie onder) beschikbaar.
30 oktober 2012 deze site eindtoetsklaar gemaakt: specificatie toetsstof, versies van de syllabi waarin de door studenten aangegeven fouten gecorrigeerd zijn (zie onder), mooie uitwerkingen van week 6 (onder werkcollege). succes! Er is een studiedag door Incognito georganiseerd op 7 november van 9:00-10:45 in Drift 21, Sweelinckzaal.
28 oktober 2012 Resultaten t/m inleveropgave 6 van werkgroep 2 en 3 (zie onder) beschikbaar.
24 oktober 2012 Mooie uitwerkingen tussentoets (zie onder) en week 5 (zie onder werkcollege) beschikbaar.
18 oktober 2012 Tussentoetspunten en -cijfers beschikbaar (zie onder). Op het hoorcollege van maandag 25 oktober zullen (kort, 10-15 minuten) enige algemene opmerkingen gemaakt worden over de toets, die ingezien kan worden tijdens het daaropvolgende practicum. Mooie uitwerkingen week 4/5 (deels) online (zie onder werkgroep).
12 oktober 2012 Syllabi Propositie- en Predikatenlogica geüpdatet.

docenten

studentassistenten

  1. Tuur Leeuwenberg (A.M.Leeuwenberg apenstaartje students punt uu punt nl)
  2. Marleen Westerik (M.L.Westerik apenstaartje students punt uu punt nl)
  3. Rijk Mercuur (Rijk.Mercuur apenstaartje phil punt uu punt nl)

opzet

Per week zijn er (in principe) 2 hoorcolleges (maandagmiddag en donderdagochtend), 1 practicum (in twee groepen van 45, logica tools, maandagmiddag, niet op 10 september) en 1 werkgroep (in drie groepen van 30, logica sommen, donderdagochtend).

materiaal

hoorcollege

werkcollege

practicum

beoordeling

Het eindcijfer wordt samengesteld uit:

oude toetsen

cursus van 2011-2012