Eindtoetsstof Inleiding Logica voor CKI

Eindtoetsstof: Wat op de colleges is behandeld.
Uit het dictaat: Zie de onderstaande lijst. In het kort: Hoofdstuk 9 over identiteit hoeft niet; i.h.a. hoeft men niet de gesterde onderdelen te kennen behalve Hoofdstuk 6, Subsectie 1.6. Wat u moet kunnen is (in ieder geval) het volgende: NB: Er kan in het tentamen een meer filosofische opgave of een meer creatieve opgave gevraagd worden.
NB: De stof over PROLOG is niet deel van het tentamen.
Inleiding Logica voor CKI Vincent van Oostrom Albert Visser