Werkcolleges Inleiding Logica voor CKI

werkcollege 8 (donderdag 31 oktober 2013)

werkcollege 7 (donderdag 24 oktober 2013)

werkcollege 6 (donderdag 17 oktober 2013)

werkcollege 5 (donderdag 10 oktober 2013)

werkcollege 4 (donderdag 3 oktober 2013)

Toevoeging 3 oktober 17:40: het is de bedoeling om de (inlever)opgaven uit hoofdstuk 7 te maken met behulp van een stapsgewijze transformatie gebruikmakend van equivalenties als op het hoorcollege behandeld, dus niet met waarheidstafels (zie ook de slides van maandag).

werkcollege 3 (donderdag 26 september 2013)

werkcollege 2 (donderdag 19 september 2013)

werkcollege 1 (donderdag 12 september 2013)Inleveropgaven dienen zelfstandig gemaakt te worden. Onderdelen van de opgegeven sommen uit de syllabus die noch bij de werkgroepopgaven noch bij de inleveropgaven voorkomen, kunt u natuurlijk zelf (buiten de werkgroepen) maken. Ook over die opgaven kunt u desgewenst vragen stellen tijdens de werkgroepen.

De huiswerkopgaven (voor zowel werkgroepen als practica) dienen op papier ingeleverd te worden vóór aanvang van het hoorcollege (op maandag, tenzij anders gespecificeerd), in de map van uw werkgroep. Voorzie al uw bladen van naam, studentnummer, en werkgroepnr/studentassistent. Mocht u meerdere blaadjes gebruikt hebben, dan dienen deze op deugdelijke wijze met elkaar verbonden te zijn.