Utrecht University            

Rob van Gerwen's | Welcome | Teaching | Research | Contact | Weblog | Sitemap | Consilium Philosophicum

Courses | Index | Kunst en het kwaad | Filosofie in praktijk | Het Schone: kunstfilosofie | HHRS: Kunst en digitalisering | HOVO: diverse
Extra-curricular Blackboard | Leeronderzoek esthetica | Mind and Art | Art and morality | Capita Selecta Aesthetics

Rob van Gerwen

13 July 2017: 14:08

Outline Begrippen How to blog
Rob van Gerwen, Ph.D.

Humanities Honours Research Seminar

Vooraf

De bijeenkomsten zijn op maandag van 11.00-12.45, in zaal Drift 23 106.

1. Kunstfilosofie gaat over kunst [6 februari 2017]

Filosofie van de kunsten is toegepaste filosofie; geen eeuwige waarheden; vs. Plato; Republiek X; Kunst en journalistiek. Wat is kunst? Het moderne systeem van de schone kunsten.

Voorbereiding [vooral Levinson]

Plato's argumentatie tegen kunst in de ideale republiek, in Republiek (Politeia), boek X. (SEP?)
Gerwen, Rob van. 2015. “Aesthetics as First Philosophy.” Aesthetic Investigations 1 (1): i–ii.
Kristeller, Paul Oskar. 1978. “The Modern System of the Arts.” Journal of the History of Ideas 12:496–527.
____________. 1978. “The Modern System of the Arts.” Journal of the History of Ideas 13:17–46.
Levinson, Jerrold. 1990. “Defining Art Historically.” In Music, Art & Metaphysics, 3–25. Ithaca, N.Y.: Cornell University Press.

Eventueel ook:

Weitz, Morris. 1956. “The Role of Theory in Aesthetics.” Journal of Aesthetics and Art Criticism 15:27–35.
Dickie, George. 2000. “The Institutional Theory of Art.” In Theories of Art Today, edited by Noël Carroll, 93–108. Madison: University of Wisconsin Press.

2. Heidegger Der Ursprung des Kunstwerks [13 februari 2017]

Voorbereiding

Heidegger, Martin. 1960. Der Ursprung des Kunstwerkes. Stuttgart: Philipp Reclam Jun.
____________. 2000. “The Origin of the Work of Art.” In The Continental Aesthetics Reader, edited by Clive Cazeaux, 80–101. London and New York: Routledge.

Eventueel ook:

Shapiro, Meyer. 1968. “The Still Life as a Personal Object. A Note on Heidegger and van Gogh.” In The Reach of Mind, edited by M. L. Simmel, 203–09. New York: Springer.
Derrida, Jacques. 1978. La vérité en peinture. Paris: Flammarion. [Hierin: "Restitutions", pp. 291-436.]

3. De late Nietzsche [20 februari 2017]

In kunst heeft de leugen een goed geweten!

Voorbereiding

Taminiaux, J. 1987. “Art and Truth in Schopenhauer and Nietzsche.” Man and World 20:85–102.

Eventueel ook:

Nietzsche, Friedrich. 1980. Die Geburt der Tragödie aus dem Geiste der Musik. Berlin, New York: De Gruyter.
____________. 2008. “The Birth of Tragedy.” In Aesthetics: A Comprehensive Anthology, edited by Steven M. Cahn and Aaron Meskin, 222–32. Oxford: Blackwell. [selectie uit het boek.]
Nietzsche, Friedrich. Over nut en nadeel van geschiedenis voor het leven. Tweede traktaat tegen de keer. Groningen: Historische Uitgeverij.

4. Wittgenstein's Lectures 1/2 [27 februari 2017]

Voorbereiding

Wittgenstein, Ludwig. 1938–1946. Lectures & Conversations on Aesthetics, Psychology and Religious Belief. Berkeley and Los Angeles: University of California Press, pp. 1-36.

Eventueel ook:

5. Wittgenstein's Lectures 2/2 [6 maart 2017]

Wittgenstein; ook over zijn opmerkingen over kleur.

Voorbereiding

Wittgenstein, Ludwig. 1938–1946. Lectures & Conversations on Aesthetics, Psychology and Religious Belief. Berkeley and Los Angeles: University of California Press, pp. 1-36.
____________. 1977. Remarks on Colour. Edited by G.E.M. Anscombe. Translated by Linda L. McAlister and Margarete Schättle. Oxford: Blackwell.

Eventueel ook:

6. Adorno of fenomenologie? [13 maart 2017]

Adorno: kunst als waarheid: het andere van wetenschappelijke waarheid. Of: hoe dragen kunstwerken bij aan ons fenomenologisch begrip van onze waarneming?

Voorbereiding

Merleau-Ponty, Maurice. 1964. “Cézanne's Doubt.” In Sense and Non-sense, 9–25. Northwestern University Press.
Gerwen, Rob van. 2016. “Adorno.” Moderne filosofen over kunst, 180-203. Zoetermeer: Klement.

Eventueel ook:

Noë, Alva. 2006. “Experience without the Head.” In Perceptual Experience, edited by Tamar Szabó Gendler and John Hawthorne, 411–33. Oxford: Oxford University Press.

7. Esthetische kwaliteiten [20 maart 2017]

Bestaan esthetische kwaliteiten in het ding; kunnen we er ware uitspraken over doen? zijn ze objectief vast te stellen?

Voorbereiding

McDowell, John. 1983. “Aesthetic Value, Objectivity, and the Fabric of the World.” In Pleasure, Preference & Value, edited by Eva Schaper, 1–16. Cambridge, New York: Cambridge University Press.
____________. 1985. “Values and Secondary Qualities.” In Morality and Objectivity, edited by Ted Honderich, 110–129. London: Routledge and Kegan Paul.
Philip Pettit. 1983. “The possibility of aesthetic realism.” In Pleasure, Preference & Value, edited by Eva Schaper, 17–38. Cambridge, New York: Cambridge University Press.
Wiggins, David. 1987. “A Sensible Subjectivism?” In Needs, Values, Truth: Essays in the Philosophy of Value, 185–214. Oxford: Blackwell.

Eventueel ook:

Cohen, Ted. 1973. “Aesthetic/Non-aesthetic and the Concept of Taste: A Critique of Sibley’s Position.” Theoria 39:113–51.
Nagel, Thomas. 1979. “Subjective and Objective.” In Mortal Questions, 196–214. Cambridge, New York: Cambridge University Press. Sibley, Frank. 1959. “Aesthetic Concepts.” International Philosophical Review 68:421–50.
____________. 1963. “Aesthetic Concepts: A Rejoinder.” Philosophical Review, vol. 72.
____________. 1965. “Aesthetic/Nonaesthetic.” Philosophical Review 74:135–59.
____________. 1968. “Objectivity and Aesthetics.” Proceedings of the Aristotelian Society, Supplementary Volumes 42:31–54.

8. Richard Wollheim [27 maart 2017]

De fenomenologie van de ervaring belangrijker dan waarheid; subjectiviteit vs. objectiviteit. De waarheid van kunstkritiek. Gepast wijzen. Fictie.

Voorbereiding

Wollheim, Richard. 1980. “Criticism as Retrieval.” In Art and its Objects. Second edition, 185–204. Cambridge, New York: Cambridge University Press.
Wollheim, Richard. 1993. “Pictures and Language.” In The Mind and its Depths, 185–192. Cambridge (Mass.), London (England): Harvard University Press.
Wollheim, Richard. 1993. “Pictorial Style: Two Views.” In The Mind and its Depths, 171–184. Cambridge (Mass.), London (England): Harvard University Press.

Eventueel ook:

Gerwen, Rob van, ed. 2001. Richard Wollheim on the Art of Painting. Art as Representation and Expression. Cambridge, New York: Cambridge University Press.

9. Fictie als net-alsof spel [3 april 2017]

Waarheid en fictie in kunst (Walton: Mimesis as Make-Believe)

Voorbereiding

Eventueel ook: