[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]

November 07, 2022

BooksArticlesReviewsPapers presented

Dr. Rob van Gerwen
Beleving op televisie. Over verneder-tv.

VRIJETIJDSSTUDIES.1997, 15:2, 40-51

Nederlandse samenvatting (English)

In films worden `Schnitt' en montage gebruikt om een verhaal over te brengen en om het publiek zich te inleven in de belevingsdimensies van wat de personages meemaken. Op televisie bestaat montage niet. Hier is de belevingsdimensie overgeleverd aan fotografische reproductie. Dit heeft geleid tot wat ik noem `verneder-tv', waarvan bepaalde talk-shows, reality-tv, enz. voorbeelden zijn. De populariteit van dit soort programma's is evenredig aan de mate waarin de `man van de straat' vernederd wordt. Deze vernedering berust op een gebrek aan oprechtheid in de empathie van de kijkers, teweeg gebracht door de hier geanalyseerde eigenschappen van televisie.