Utrecht University            

Courses | Index | Guest lectures | Inleiding kunstfilosofie (UU) | Kunst en het kwaad (UU) | Wetenschapsfilosofie in contex (UU) | HUM291 Reason, Truth and Beauty (UCU)
Extra-curricular Blackboard | UCU-Workspace | Tutoraat | Academische Master | Scripties | Leeronderzoek esthetica | Mind and Art | Art and morality | Capita Selecta Aesthetics

May 15, 2017

Rob van Gerwen, Ph.D.

Guest lectures

This particular page is no longer supported. Handouts are published though my bibliography.

These lectures are either in Dutch or in English.
Any relevant changes to either the website or the courses, will be announced on my weblog (please bookmark and return regularly).

Handouts

Steeds de meest actuele versie:
»  Gerwen Autonome Kunst Hoog (4.5M)
»  Gerwen B O D I E S (3.2M)
»  Gerwen Filosofie Van Pijn Voor Medicijnen (76K)
»  Gerwen H K U _Identiteit (1.9M)
»  Gerwen H K U Implicatie Kunst (5.2M)
»  Gerwen Hum 142_HumeKantWittg (1.4M)
»  Gerwen Pijn Boek (934K)
»  Gerwen Psychologie (535K)
»  Gerwen Tactile Art (365K)

2011-2012

 » @UU   Filosofie van de psychologie
De onoverkomelijke vaagheid van de neurofysiologie (en het Erklären-Verstehen Debat. in cursus "Psychologie en de Vraag" 23 februari 2012.
 » @UU   Pijn
Filosofie van pijn, voor Medicijnen, 12 juni 2012.
Filosofische benaderingen van pijn. Drie colleges voor Farmacie: 1. "Pijn en lichaam-geest dualisme"; 2. "Pijn en Waarneming"; 3. "De onrepresenteerbaarheid van pijn" 2012, periode 4, overdag.
 » @HKU   Kunst
Identiteit en de media, 27 februari 2012.
Het immorele als artistiek materiaal: immorele kunst als nieuwe kunstvorm, 19 maart 2012.

2010-2011

 » @UCU   HUM292. Summer Course: Museum Studies
Tactile Art, addressing philosophically a stair case in the Kröller-Müller Museum (Tactile Art)
 » @UU   Pijn
Filosofische benaderingen van pijn. Drie colleges: 1. "Pijn en lichaam-geest dualisme"; 2. "Pijn en Waarneming"; 3. "De onrepresenteerbaarheid van pijn" 2011, periode 4, overdag (Nl.).
 » @HKU   Kunst
Identiteit en de media, 9 februari 2009
Het immorele als artistiek materiaal: immorele kunst als nieuwe kunstvorm, 11 mei 2009
 » @UCU   HUM 142. Introduction to Philosophy
Reading two passages from Hume and Kant on art, beauty and aesthetics.

2009-2010

 » @UCU   HUM292. Summer Course: Museum Studies
Tactile Art, addressing philosophically a stair case in the Kröller-Müller Museum
 » @UU   Pijn
Filosofische benaderingen van pijn. Drie colleges: 1. "Pijn en lichaam-geest dualisme"; 2. "Pijn en Waarneming"; 3. "De onrepresenteerbaarheid van pijn" 2009, periode 4, overdag (Nl.).
 » @HKU   Kunst
Identiteit en de media, 9 februari 2009
Het immorele als artistiek materiaal: immorele kunst als nieuwe kunstvorm, 11 mei 2009
 » @UCU   HUM 142. Introduction to Philosophy
Reading two passages from Hume and Kant on art, beauty and aesthetics. (hum142_HumeKantWittg)

2008-2009

 » @UCU   HUM292. Summer Course: Museum Studies
Tactile Art, addressing philosophically a stair case in the Kröller-Müller Museum
 » @UU   Pijn
Filosofische benaderingen van pijn. Drie colleges: 1. "Pijn en lichaam-geest dualisme"; 2. "Pijn en Waarneming"; 3. "De onrepresenteerbaarheid van pijn" 2009, periode 4, overdag (Nl.).
 » @HKU   Kunst
Identiteit en de media, 9 februari 2009
Het immorele als artistiek materiaal: immorele kunst als nieuwe kunstvorm, 11 mei 2009
 » @UCU   HUM 142. Introduction to Philosophy
Reading two passages from Hume and Kant on art, beauty and aesthetics.

2007-2008

 » @UU   Pijn
Filosofische benaderingen van pijn. Drie colleges: 1. "Pijn en lichaam-geest dualisme"; 2. "Pijn en Waarneming"; 3. "De onrepresenteerbaarheid van pijn" 2008, periode 4, overdag (Nl.).
 » @UCU   HUM 142. Introduction to Philosophy
Reading two passages from Hume and Wittgenstein on art, beauty and aesthetics.
»   No handout

2006-2007

 » @UCU   HUM292. Summer Course: Museum Studies
Tactile Art, addressing philosophically a stair case in the Kröller-Müller Museum
 » @UU   Studium Generale Utrecht: Weten en Geweten, 14 februari 2007
Sollen met onze lichamen. Morele intuïties over de menselijke soort
 » @UU   Pijn
Filosofische benaderingen van pijn. Vier colleges: 1. "Pijn en lichaam-geest dualisme"; 2. "Pijn en Waarneming"; 3. "Pijn en kunst (Autonome kunst in een morele omgeving)"; 4. "De onrepresenteerbaarheid van pijn" 2007, periode 4, overdag (Nl.). 01 Inleiding. De Filosofische benadering van Pijn. Tegen het lichaam-geest dualisme. 02 Pijn en Waarneming. 03 Wat is kunst?
 » @UCU   HUM 362. The Art of the Everyday
What is Perception?
Historical Facts and Experience. Embodied Recollection
 » @UCU   HUM 142. Introduction to Philosophy
Reading two passages from Kant and Hume on art and the judgement of beauty.
 » @UCU   ACC 101. Introduction to Academia
Questions of Beauty (in the Humanities).
Methods in the Humanities.
 » @UCU   HUM 244. 20th Century Theoretical Philosophy
1. Perception and Depiction
»  Maurice Merleau-Ponty: “The Visible and the Invisible.” (In: Continental Philosophy)
 
2. Perception and Depiction
»  Wollheim, Richard. 2001. “On Pictorial Representation.” In Richard Wollheim on the Art of Painting. Art as Representation and Expression, edited by Rob van Gerwen, 13–27. Cambridge, New York: Cambridge University Press.
 
3. Limits of Art Works
»  Derrida, Jacques. 2000. “The Parergon.” In The Continental Aesthetics Reader, edited by Clive Cazeaux, 412–28. London and New York: Routledge.
4. Limits of Art Works
»  Kemp, Gary. 1999. “The Aesthetic Attitude.” The British Journal of Aesthetics 39:392–399.
Dickie, George. 1964. “The Myth of the Aesthetic Attitude.” American Philosophical Quarterly I:54–64.

2005-2006

 » @UCU   HUM292. Summer Course: Museum Studies
Tactile Art, addressing philosophically a stair case in the Kröller-Müller Museum
 » @UCU   HUM 142. Introduction to Philosophy
Reading two passages from Kant and Hume on art and the judgement of beauty.
 » @UU   Pijnlijk Genot
Filosofische benaderingen van pijn. Twee colleges: 1. "Inleiding" en 2. "Pijn en expressie", 2006, periode 4, overdag (Nl.). Handouts:
 » @UU   Bewaren of Weggooien?
'Autonome kunst en waarom we haar Hoog moeten houden'. Studium Generale, Utrecht, 29 maart 2006.