Yoad Winter  main page  talks & papers  project  textbook

     

Een nieuwe cursus, Blok 2, 2013/14
Communicatie in Trommeltalen
Secundaire Wijzen van Talige Communicatie: Trommels, Gebaren en Fluiten

Veel culturen hebben een secundaire wijze van talige communicatie ontwikkeld, als alternatief naast spraak. Sommige van de gebruikelijke alternatieve vormen van communicatie zijn trommelen, slit gongs, fluiten en seinen, en ook geheime of heilige alternatieve gesproken talen.

De cursus zal een ge´llustreerde samenvatting geven van centrale secundaire vormen van communicatie in verschillende culturen, en hun relevantie voor taalwetenschap, cognitieve wetenschap, antropologie en musicologie analyseren. We zullen voorbeelden van verschillende praktijken van alternatieven van spraak zien, in de autochtone culturen van Afrika, AustraliŰ, en Noord Amerika. Na een paar colleges over de dichters en musici van Senegal, zal de cursus met een kleine workshop trommellingu´stiek eindigen, waarin vooraanstaande Senegalese trommelkunstenaars zullen deelnemen.

Studenten nemen actief deel in de ontwikkeling van de cursus, door het selecteren van literatuur en audio-visuele materialen, in groeppresentaties and door het voorbלבדוק ereiden van interviews met Afrikaans musici die hun kennis zullen illustreren in het college. Er zullen een aantal opdrachten zijn tijdens de cursus en de eindopdracht zal bestaan uit een kort essay over ÚÚn onderwerp uit de cursus, op basis van een lijst van onderwerpen uit verschillende culturen en communicatievormen.
Literatuurlijst en artikels voor collegepresentaties (PDF)
De 
literatuurlijst bevat de teksten die in de hoorcolleges zullen worden besproken.
Van de lijst
artikels voor collegepresentaties gaat elke groep van twee studenten twee artikels kiezen voor de presentaties in de werkcolleges. 

Presentatieschema

Cursusprogramma
        12 november 2012 - 26 januari 2013
        Docenten:
Eva Poortman en Dr. Yoad Winter
Week 1  (11-17 nov)
Overzicht: lingu´stische communicatie in diverse modaliteiten

- Aard van taal: dialecten, universele eigenschappen van taal, taaltypologie
- taal in diverse modaliteiten: spraak vs. gebaren
- Secundaire talen: overzicht
WC: toewijzing onderwerpen aan studenten
Week 2  (18-24 nov)
Gespecialiseerde talen en secundaire talen

- Gefloten spraak
- Heilige talen
- Geheime talen
- Mannelijke/vrouwelijke talen
- Morse code
- Rooksignalen
- Gebarentalen en home sign
- Secondaire gebarentalen

- Taal voor doof/blinden
WC: presentaties (1)
Week 3 (25 nov - 1 dec)
Taalverwerving

- Taalverwervingsprocessen
- Kritische periode
- Tweetaligheid
- Sociolingu´stische aspecten van taalverwerving
- Pidgins en creolentalen
- Verwerving van gebarentalen
- Taalverwervingsstadia
WC: presentaties (2)
Week 4   (2-8 dec)
Muziek en taal
- Tonale talen
- Verwerking van taal en muziek
- Representaties van taal en muziek in het brein
- Muzikale en talige stoornissen
- Factoren in muziek- en taaltalent
WC: presentaties (3)
Week 5   (9-15 dec)
Trommelcommunicatie in Afrika

- Historische achtergrond
- Musicologische achtergrond
- Case studies: Lokele (Congo), Yoruba (Nigeria), Akan (Ghana), Banda-Linda (Central
     African Republic)
WC: presentaties (4)
9 dec, 13-15 uur: afspraken Yoad
11 dec, 14-18 uur: afspraken Yoad
Week 6  (16-22 dec)
Uitvoeren van taalkundig onderzoek

- Veldonderzoek
- Omgaan met informanten
- Analyseren van data uit veldonderzoek
- Experimentele vs. observationele studies: voors en tegens
WC: presentaties (5)
Week 7  (6-12 jan)
WC - maandag(!):
presentaties (6)
Griotten: verstrengeling van taal en muziek in Senegal

- Griotten in West-Afrikaanse culturen
- De Sabar trommel griotten van Senegal en Gambia
- Grammaticale kenmerken van sabar trommelcommunicatie
Week 8  (13-19 jan)
maandag 13 jan: Workshop voorbereiding
woensdag 15 jan: Synthese sessie:
Het belang van secundaire modaliteiten voor cognitie wetenschap
- Overzicht van onderwerpen
- Studenten discussie

Week 9  (20-26 jan)
maandag 20 jan: meer workshop voorbereiding
woensdag 22 jan: workshop!
donderdag 23 jan - eerste versie werkstuk (of samenvatting 2pp)
Week 10 (27 jan - 1 feb)
Zelfstandig werk werkstuk
30 jan - werkstuk inleveren