Datastructuren en Algoritmen voor CKI 2012-13

beschrijving in de studiegids

News

13 juli de tot nu toe verzamelde gegevens, nu inclusief aanvullende toets maar nog exclusief practicum 3 (naar verwachting 13 juli nagekeken, worst case 22 juli want hier). mocht u denken dat er iets niet juist is (verwerkt), laat het dan zsm aan de docent weten.
6 juli voor de toets van 25 juni 2013 behaalde punten, en enige veel gemaakte fouten. De toets kon ingezien worden op dinsdag 9 juli, 10-12 op de kamer van de docent (1.05, janskerkhof), daarbuiten op afspraak.
2 juli de aanvullende toets zal plaatsvinden op donderdag 11 juli van 13:30 - 16:30, Drift 21, zaal 1.09 (de al afgenomen toets zal deze week, dwz voor zaterdag 6 juli, nagekeken zijn).
20 juni specificatie van de toetsstof
18 Juni beoordeling van en feedback op opdracht 2 en mooie uitwerking door Huub en Rens.
28 Mei werkcollegeopgaven voor 30 mei geplaatst, samenvattingen van de hoorcolleges van 23 en 28 mei geplaatst, mooie uitwerking door Tobias en Jiske van opdracht 1 alsmede bij de beoordeling gebruikte Unit Tests beschikbaar, inleveradres en deadline voor opdracht 2 toegevoegd op de practicumpagina.
21 Mei de toets vindt plaats op dinsdag 25 juni, 13:30 - 16:30 in zaal 017 van HO13 (er zal op donderdag 27 juni geen werkgroep of hoorcollege zijn, maar in plaats daarvan een practicum op de gebruikelijke plaats).

docent

student-assistenten

Per week zijn er (in principe) 2 hoorcolleges (op dinsdagmiddag en donderdagochtend), 1 practicum (Javaopdrachten, op dinsdagmiddag) en 1 werkgroep (theorie sommen, op donderdagochtend).

Let op de feestdagen!

materiaal

hoorcollege

werkcollege

practicum

Er zullen in totaal 3 in te leveren practicumopdrachten komen. Voor ieder van die opdrachten heeft u 3 weken (d.w.z. begeleiding tijdens 2 of 3 practica) de tijd. Opdrachten kunnen in tweetallen (aangeraden) of alleen gemaakt worden.

beoordeling

oude cursussen / oude tentamens

Vincent van Oostrom Clemens Grabmayer Last modified: Tue Jul 10 18:51:35 CEST 2012 Valid HTML 4.01 Transitional