Utrecht University            

Rob van Gerwen's | Welcome | Teaching | Research | Contact | Weblog | Sitemap | Consilium Philosophicum

Courses | Index | Guest lectures | Inleiding kunstfilosofie (UU) | Kunst en het kwaad (UU) | Wetenschapsfilosofie in contex (UU) | HUM291 Reason, Truth and Beauty (UCU)
Extra-curricular Blackboard | UCU-Workspace | Tutoraat | Academische Master | Scripties | Leeronderzoek esthetica | Mind and Art | Art and morality | Capita Selecta Aesthetics

Rob van Gerwen

Nieuws? Begrippen Site
Rob van Gerwen, Ph.D.

Coördinatie Academische Master Wijsbegeerte, lichting 2012-13

LinkedIn We zijn een LinkedIn-groep gestart om de communicatie tussen studenten bij de academische Masters Wijsbegeerte te verbeteren, alsook om een alumni-netwerk te onderhouden. De groep staat nadrukkelijk ook open voor discussies over alles wat je Master-studie aangaat.
Als je bij de academische Masters Wijsbegeerte bent ingeschreven, ben je van harte uitgenodigd om je aan te melden.

26 September 2012: 18:09

Kennismakingsgesprekken met Master-coördinator naar aanleiding van opzet van je studie.

Deze gesprekken zijn bedoeld om je studievoortgang en -plannen te bespreken en uit te vinden waar eventuele struikelblokken liggen.

Meld je op de afgesproken tijd

Mocht een tijdstip voor jou onmogelijk zijn, probeer dan rechtstreeks met een collega-student te ruilen. Ben je verhinderd, meld dat dan tijdig per email, d.w.z. in de loop van maandag of dinsdag, met opgaaf van redenen.
Als er een gesprek uitvalt dan breng ik dat hieronder in het schema aan. Mocht je interesse in het vrijgevallen tijdstip hebben, meld mij dat dan per ommegaande via email.

dinsdag 25 september: Drift 25: 2.02

naam studentnr.
10.00-10.20 Jelle B 0412112 Bevestigd
10.20-10.40 Judith S
10.40-11.00 Jeroen van der B 3302865
11.00-11.20 Gijs D 3412210
11.20-11.40 Emma V 3348490
11.40-12.00 Frieda K 3928942
12.00-12.20 Inge de G 3408507 Bevestigd
12.20-12.40 Joeri J 3028267 Bevestigd
Lunch
13.40-14.00 Ilja V 3064220 Bevestigd
14.00-14.20 Ellen R 0457353
14.20-14.40Niek V 3488527 Bevestigd
14.40-15.00 Karen van O 3353508 Bevestigd

maandag 1 oktober: Drift 23: 0.13

naam studentnr.
10.00-10.20 Bram van O 3595773 Bevestigd
10.20-10.40 Aloïs van Z 3235874 Bevestigd
10.40-11.00 Iris van der G 3955311 Bevestigd
11.00-11.20 Sofie W 3691462 Bevestigd

Philosophy of the Arts, a blog by Rob van Gerwen