Utrecht University            

Rob van Gerwen's | Welcome | Teaching | Research | Contact | Weblog | Sitemap | Consilium Philosophicum

Courses | Index | Guest lectures | Inleiding kunstfilosofie (UU) | Kunst en het kwaad (UU) | Wetenschapsfilosofie in contex (UU) | HUM291 Reason, Truth and Beauty (UCU)
Extra-curricular Blackboard | UCU-Workspace | Tutoraat | Academische Master | Scripties | Leeronderzoek esthetica | Mind and Art | Art and morality | Capita Selecta Aesthetics

Rob van Gerwen

Nivo 2 Nivo 3 News? Begrippen Blackboard
Rob van Gerwen, Ph.D.

Kunst en het kwaad.
Nieuwe thema's uit de kunstfilosofie/esthetica

WY2/3V12025
periode 4, 2011-12

Deze editie is niet langer van toepassing. Probeer het menu boven (Extra-curriculair of Courses) voor een recente editie van deze cursus, indien beschikbaar.

26 October 2017 (10:21)

Inhoudsopgave (regels en opzet van de cursus)

| inschrijving | inhoud | leerdoelen | literatuur | niveau-verschillen | bijeenkomsten | Blackboard | locatie | toetsen: 2 3 |

Inschrijving ...

De inschrijving voor deze cursus loopt via OSIRIS, voor semester II (periode 3 en 4): ma 31 okt t/m zo 27 nov 2011. Inschrijven voor periode 4: 23 jan t/m zo 19 feb 2012. Wijzigingsdagen voor periode 4: ma 2 april + di 3 april 2012.
Je kunt je alleen inschrijven voor niveau 2; mocht je de cursus op niveau 3 willen volgen, dan veranderen we dat in de eerste week van de cursus.
Als er nog vragen zijn, gelieve de docent te contacteren.

Venice Biennale

Elmgreen en Dragset: "Death of a Collector".

Biennale Venetië, 2009.

Inhoud

Nieuwe filosofische kwesties rond de kunsten ontstaan voor het grootste deel door een overschrijding van wat morele grenzen van de kunsten lijken te zijn.
Toen Duchamp de autonomie van de kunst ter discussie stelde deed hij dat met een urinoir. Als het gaat om de authenticiteit van de uitvoering van oude muziek gaat het erom vervalsing te voorkomen. Vervalsingen zijn misdadig maar ze confronteren ons altijd weer met aannamen over de goede bedoelingen van kunstenaars en de onbetrouwbare rol van de markt, alsook over de identiteit van het kunstwerk. Horror wordt in de filosofie van de kunsten serieus besproken. En hoe kan het dat wij ons gewillig laten meeslepen door een film over een psychopaat? Tegenwoordig vinden we meer en meer geweld en sex in de kunsten. Maar kan pornografie ooit kunst zijn? Of propaganda - Leni Riefenstahls Triumf des Willens?
Deze voorbeelden wijzen in één richting: dat we eigenlijk menen dat kunst goed is: inherent goed en goed voor mensen en de cultuur. Dit besef vormt de rode draad door de nieuwe thema's uit de kunstfilosofie die we in Kunst en het kwaad. Nieuwe thema's uit de kunstfilosofie zullen behandelen.

Cursusdoelen

Studenten weten na afloop van de cursus hoe kwetsbaar ieder denken over kunst is, en welke de filosofische uitdagingen zijn die van de hedendaagse kunst uitgaan. Kunstwetenschappers onder de studenten moeten in staat geacht worden kritisch naar hun eigen vakgebied te kunnen kijken.

Literatuur

nr:nr3Neill, Alex, and Aaron Ridley, eds. 2008. Arguing About Art. Contemporary Philosophical Debates. Third Edition. London and New York: Routledge.


Plus enkele losse teksten, worden via Blackboard aangeboden. Schijnbaar wordt er in Osiris naar de tweede editie van Arguing about art verwezen, terwijl de derde editie in de winkels ligt. Koop vooral de derde editie!

Opzet van de bijeenkomsten

In de hoorcolleges geeft de docent in interactie met de zaal inzicht in de discussies in te bespreken teksten. In de werkgroepen op maandag worden de argumenten in de teksten onderling tegen elkaar uitgespeeld.
Om genoeg te halen uit de voorgeschreven literatuur, en daarbij gebruik te maken van hun polariteit, dienen studenten twee maal een uitgebreide, goed onderbouwde, stelling te posten op Blackboard en deze te presenteren tijdens de eropvolgende werkgroep. Meer over Blackboard hieronder.

Voorbereiding werkgroepen. Studenten hebben de aangegeven tekst vooraf aan de hoorcolleges en de werkgroepen grondig gelezen. We concentreren ons op vier soorten vragen:

  1. Wat kunnen wij van de meningsverschillen tussen de twee (of meer) teksten leren?
  2. Welke nieuwe inzichten zitten erin?
  3. Hoe verhoudt de centrale kwestie zich tot andere kwesties in deze cursus?
  4. Als wij de centrale stellingen van de tekst zouden aanvaarden wat zou dat dan voor (problematische) implicaties moeten hebben?

Voor de werkgroepen en colleges geldt een aanwezigheidsplicht. Wie meer dan drie bijeenkomsten mist verliest het recht op herkansing.
Bij de toetsen worden alle behandelde teksten en onderwerpen bekend verondersteld.

Verdere details

Alle details voor de cursus zijn via de website beschikbaar.
Ook worden er extra materialen, plaatjes en teksten aangeboden voor ingeschreven studenten ofwel via deze site of via Blackboard. De inloggegevens die hiervoor benodigd zijn, worden via Blackboard meegedeeld. Losse teksten kun je doorgaans zelf downloaden via de UB: Omega. Doe dit ofwel vanaf een locatie op de UU, of via deze link vanaf iedere andere locatie.

Disclaimer: Veranderingen (van de cursus of deze site) deel ik mee in mijn weblog. Klik regelmatig op de News?-button boven aan de pagina, of maak er een bookmark van, of nog beter: abonneer je op de RSS-feed: RSS-feed 

Locatie

Maandag

13.15-15.00 uur: hoorcollege

Kromme Nieuwegracht 80, 006

15.15-17.00 uur: werkgroep

1. Janskerkhof 15A, 001
2. Achter de Dom, 001
3. Drift 23, 212
4. (niveau 3) Drift 23, 113

Donderdag

11-12.45: hoorcollege

Kromme Nieuwegracht 80, 006

Toetsen

Zie hiervoor de specificaties per niveau: niveau 2 of niveau 3.

Blackboard

De discussies op Blackboard gaan altijd primair over de teksten die in de dan lopende week aan de orde komen. De presentaties in de werkgroepen gaan dus altijd over de discussies van de vorige week.

Zie verder de specificaties per niveau: niveau 2 of niveau 3.

Philosophy of the Arts, a blog by Rob van Gerwen