Cursushandleiding

Filosofie van de Geest (WY1V12006) 2012-2013, per  2

Docent:  Joel Anderson  Janskerkhof 13a, kamer 1.04

Joel.Anderson@phil.uu.nl Tel. (030) 253-2874 (of de secretariaat: x1831).

Hoorcolleges:

dinsdag 13.15-15.00 Ruppert Rood & donderdag 17.15-19.00 in KNG 80, 0.06

Werkgroepbegeleiders:

WG1 (Drift 23, zaal 103):                Bart Kamphorst        Bart.Kamphorst@phil.uu.nl

WG2 (Drift 23, di 104, do 020):      Dawa Ometto            Dawa.Ometto@phil.uu.nl

WG3 (Drift 23, zaal 103):                Bart Kamphorst        Bart.Kamphorst@phil.uu.nl

WG 4 (Drift 23, di 104, do 020):     Dascha Düring          Dascha.During@phil.uu.nl

Wat verwacht wordt en hoe getoetst wordt

1.         Toets 1 (40%) - 20 december 2012, 15-17 uur)

Bij het schriftelijke tentamen wordt getoetst in hoeverre deelnemers de verplichte literatuur beheersen – niet alleen de posities maar ook de argumentatie. Dit is geen “open boek” tentamen.  (Voor studenten wijsbegeerte worden de cijfer hiervoor meegenomen in de BSA “pre-advies”)

2.         Toets 2 (40%) – in te leveren op 24 januari 2013, voor 17 uur.

Deze toets bestaat uit twee korte essays. Elk essay mag een omvang hebben van max. 750 worden (circa 3 A4-tjes) en moet voor 12 uur op maandag 25 januari 2009 worden ingeleverd (zowel op papier als ook elektronisch – instructies zullen volgen). Het cijfer voor deze toets is het gemiddelde van de cijfers voor de twee essays.

Essay 1 moet een antwoord geven op een vraag over een onderwerp die na Toets 1 wordt behandelt.  Hier gaat het vooral om het integreren van verschillende argumentatieve benaderingen (die in het verplichte literatuur te vinden is).  De vraag zal bij de laatste hoorcollege worden verdeeld. 

In Essay 2 moet men een stelling ten opzichten van een onderwerp uit de cursus ontwikkelen en de stelling verdedigen in gesprek met auteurs uit de cursus.  Men zult kunnen kiezen uit verschillende onderwerpen, die tijdens de hoorcollege begin januari zullen worden verdeeld.

3.         Referaat (20%)

Elke student moet een referaat van max. 10 minuten houden in een werkgroep. Studenten moeten zich inschrijven voor een datum. Let op: het veroorzaakt grote problemen als iemand een afgesproken datum voor een referaat afzegt of niet komt opdagen. Het referaat wordt beoordeeld op basis van de volgende “Beoordelingscriteria voor Referaten in Filosofie van de Geest”. De kwaliteit van de hand-out is eveneens een belangrijk onderdeel van de beoordeling.

 

Beoordelingscriteria voor Referaten in Filosofie van de Geest

Zie ook de de vaardigheidsreader te vinden is (“Wát je zegt en hóe je het zegt”): http://www.phil.uu.nl/onderwijs/wijsbegeerte/formulieren/Vaardighedenreader.pdf

 

1. Kwaliteit van de inhoud (60%)

 

Š   Het referaat heeft een HELDERE VRAAG- OF PROBLEEMSTELLING, die ook aansluit bij de relevante discussievraag uit de hoorcollege.

Š   Het referaat maakt duidelijk hoe men het niet eens zou kunnen zijn met de stelling en waarom.

Š   Het referaat verdedigt de centrale stelling tegen mogelijke kritieken of alternatieve benaderingen.

Š   Het referaat is géén samenvatting van de teksten en geeft weer wat in de besproken teksten staat, uitsluitend als de relevant is voor het verdedigen van het centrale stelling.

Š   Het thema kan in de vorm van een referaat en in het daarvoor opgegeven tijdsbestek AFDOENDE WORDEN BEHANDELD.

Š   Het referaat kent een HELDERE EN OVERTUIGENDE ARGUMENTATIE.

Š   Het referaat presenteert relevante DISCUSSIEVRAGEN die de kwaliteit van de werkgroep ten goede komen. 

 

2. Mondeling presentatievaardigheden (20%)

Š   De referent spreekt helder, verstaanbaar en met het juiste tempo.

Š   De referent maakt oogcontact met studenten uit de hele groep.

Š   De referent maakt een overtuigende indruk (lichaamstaal, intonatie, etc.)

Š   De referent blijft binnen de tijd (10 minuten).

Š   De referent levert een goede bijdrage in de aansluitende DISCUSSIE.

 

3. Formele criteria (20%)

Š   Het referaat gaat vergezeld een hand-out (of eventueel een volledig uitgeschreven referaat). Op deze hand-out staat duidelijk de TITEL van de besproken tekst(en), de NAAM en het STUDENTNUMMER van de referent, de datum en de cursusgegevens.

Š  Het referaat geeft waar nodig BRONVERMELDING.

4.         Inspanningseis: Goed voorbereide, actieve deelname aan de werkgroepen (een “voldoende” voor dit onderdeel is noodzakelijk voor het halen van de cursus)

Studenten die zich hebben ingeschreven voor deze cursus worden geacht de hoorcolleges te volgen en goed voorbereid aan de werkcolleges te participeren.  Voor de hoorcolleges geldt geen formele aanwezigheidsplicht. De hoorcolleges zijn bedoeld om het lezen en begrijpen van deze – vrij moeilijke teksten – te vergemakkelijken.

Bij de werkgroepen zit het anders. Daar gaat het om discussie en dus hangt de kwaliteit van de bijeenkomst af van de voorbereiding van de studenten. Deze bijeenkomsten zijn dan ook verplicht, evenals het zorgvuldig lezen van de teksten die in een specifieke werkgroepbijeenkomst worden behandeld. Studenten die meer dan 2 werkgroepen vóór de tussentoets of meer dan 1 werkgroepbijeenkomst ná de tussentoets missen (d.w.z. niet voorbereid aanwezig zijn), krijgen een “onvoldoende” voor de cursus als geheel. Om de cursus dan alsnog te halen bestaat een soort herkansing, die (waarschijnlijk) de vorm zal aannemen van een mondeling tentamen over de inhoud van de hele cursus, af te nemen in de laatste week van de cursus.

Aanwezigheid bij de werkgroepen wordt bijgehouden, maar ik ga (in eerste instantie) er gewoon van uit dat iedereen de teksten voor de werkgroepen zorgvuldig heeft gelezen en een adequaat antwoord zou kunnen geven op de daarbij behorende “begripsvragen”.  Als blijkt dat dit niet kan worden verondersteld kan het alsnog gebeuren dat dit in de werkgroepen getoetst wordt. Maar liever niet, toch?

5.         Aanvullende toetsing ofwel rectificatie (er is geen “herkansing”):

Enkel studenten die (A) aan beiden toetsen hebben deelgenomen en een referaat hebben gehouden, (B) een  onvoldoende als eindcijfer voor de cursus hebben gekregen (dus minder dan een 5,5 onafgerond) en (C) wel een cijfer van minimaal 4,0 (afgerond) hebben gekregen, komen in aanmerking voor aanvullende toetsing en kunnen op basis daarvan de cursus alsnog halen. Deze rectificatie neemt de vorm van een cumulatieve tentamen (waarschijnlijk mondeling) over alle teksten uit de hele cursus, waarschijnlijk in de vierde week van de volgende onderwijsperiode.  Van studenten die hiervoor een voldoende cijfer krijgen wordt het eindcijfer in een “6,0” veranderd.

 


overzicht over bijeenkomsten, teksten en opdrachten

Hoorcolleges zijn bedoeld om het lezen van deze (redelijk moeilijke) teksten voor te bereiden; in de werkgroepen worden de teksten besproken en geanalyseerd; de teksten kunnen het beste na het hoorcollege maar voor de werkgroep worden gelezen.

datum

bijeenkomst

Di 13 nov

09.00-10.45 of

11.00-12.45

 

GEEN WERKGROEPEN!

 

Di 13 nov

13.15-15.00

Hoorcollege 1: Inleiding & dualisme

Do 15 nov

13.15-15.00

of 15.15-17.00

Werkgroep 1: Over de teksten:

* Descartes: "Meditaties" (fragment)

* Chalmers: "Facing up to the problem of consciousness" (p 1-13)

Do 15 nov

17.15-19.00

Hoorcollege 2: Identity theory & functionalisme

Di 20 nov

09.00-10.45 of

11.00-12.45

Werkgroep 2: Over de teksten:

* Smart: "Sensations and brain processes"

* Lewis: "Mad pain and Martian pain"

Di 20 nov

13.15-15.00

Hoorcollege 3: Het qualia-probleem

Do 22 nov

13.15-15.00

of

15.15-17.00

Werkgroep 3: Over de teksten:

* Nagel: "What is it like to be a bat?"

* Jackson: "Epiphenomenal qualia"

* Lewis: "Postscript: Knowing what it's like"

Do 22 nov

17.15-19.00

Hoorcollege 4: Wittgenstein & logisch behaviorisme

Di 27 nov

09.00-10.45 of

11.00-12.45

Werkgroep 4: Over de teksten:

* Malcolm: "Knowledge of other minds"

* Ryle: "Descartes' myth"

Korte selectie uit Filosofische onderzoekingen (op Blackboard)

Di 27 nov

13.15-15.00

Hoorcollege 5: Folk psychology en eliminativisme

Do 29 nov

13.15-15.00

of

15.15-17.00

Werkgroep 5: Over de teksten:

* Churchland: "Eliminative materialism and the propositional attitudes"

* Rudder Baker: "Cognitive suicide"

Do 29 nov

17.15-19.00

Hoorcollege 6: De 'intentional stance'

Di 4 dec

09.00-10.45 of

11.00-12.45

Werkgroep 6: Over de tekst:

* Dennett: "True believers: the intentional strategy and why it works"

Di 4 dec

13.15-15.00

Hoorcollege 7: Davidson & radical interpretation

Do 6 dec

13.15-15.00

of 15.15-17.00

Werkgroep 7: Over de teksten:

* Davidson: "Rational animals"

* Davidson: "Actions, reasons, and causes"

Do 6 dec

17.15-19.00

Hoorcollege 8: Kunnen dieren denken?

 

Di 11 dec

09.00-10.45 of

11.00-12.45

Werkgroep 8: Over de teksten:

* Searle: "Animal minds"

* Malcolm: "Thoughtless brutes"

 

Di 11 dec

13.15-15.00

Hoorcollege 9:           

'Theory-theory' versus simulatietheorie

 

Do 13 dec

13.15-15.00

of

15.15-17.00

Werkgroep 9: Over de teksten:

* Heal: "Understanding other minds from the inside"

* Carruthers: "Simulation and self-knowledge: a defence of theory-theory"

Do 13 dec

17.15-19.00

Hoorcollege 10: Emoties

Di 18 dec

09.00-10.45 of

11.00-12.45

Werkgroep 10: Over de teksten:

* Solomon: "Emotions and choice"

* Prinz: "Embodied emotions"

Di 18 dec dec

13.15-15.00

Hoorcollege 11: Terugblik & overzicht, voorbereiding op de tussentoets

Donderdag

20 december

17.15-19.00

 

Tussentoets !  (GEEN werkgroepen daarvoor)

Di  8 jan

010.00-10.45 of 12.00-12.45

 

Nabespreking tussentoets begint laat!!!

 

Di 8 jan

13.15-15.00

Hoorcollege 12: Persoon-zijn & autonomie

Do 10 jan

13.15-15.00

of

15.15-17.00

Werkgroep 12: Over de teksten:

* Frankfurt: "Freedom of the will and the concept of a person"

(deze tekst is niet in de reader; beschikbaar via Blackboard)

* Frankfurt: "Identification and wholeheartedness"

Do 10 jan

17.15-19.00

Hoorcollege 13: Het vrije wil debat

Di 15 jan

09.00-10.45 of

11.00-12.45

Werkgroep 13: Over de teksten:

* Strawson: "The impossibility of moral responsibility"

* Dennett: "I could not have done otherwise: so what?"

 

Di 15 jan

13.15-15.00

Hoorcollege 14: 2e persoonsperspectief op vrijheid en verantwoordelijkheid

Do 17 jan

13.15-15.00

of 15.15-17.00

Werkgroep 14: Over de teksten:

* Anderson: "Vrijheid door betrokkenheid"

* Wolf: "The importance of free will"

Do 17 jan

17.15-19.00

Hoorcollege 15: Terugblik en overzicht

 

24 jan, 17 uur

 

Deadline eindtoets (take-home)