Modelleren en Programmeren voor CKI 2013-14

nieuws

oud nieuws

docenten

assistenten

rooster

Er zijn per week 2 hoorcolleges (woensdag en vrijdag) met practica daarop volgend. Zie osiris voor de exacte tijden/lokaties.

tentamens

Het eerste deeltentamen is op vrijdag 10 januari 8.30 - 10.30 in Educatorium ALFA, en tweede deeltentamen op vrijdag 31 januari 8.30 - 10.30 in Educatorium ALFA.

Het eerste deeltentamen is open boek, dat wil zeggen dat het boek Java, A Beginner's Guide (5e editie of eerder) gebruikt mag worden tijdens het tentamen, maar geen ander materiaal. De stof voor dit tentamen is alles wat in de hoorcolleges behandeld is, en uit het boek de volgende hoofdstukken: 1, 2, 3, 4 (m.u.v. garbage collection and finalizers), 5, 6 (m.u.v. nested/inner classes en varargs) en 8 (alleen het deel over interfaces).

cijferregeling

P = (P1 + P2 + P3 + P4) / 4     (met P1 .. P4 de vier inleveropgaven)
T = 0.75 * T1 + 0.25 * T2          (met T1 en T2 de cijfers van de twee deeltentamens)
Eindcijfer = 0.75 * P + 0.25 * T, mits P ≥ 5.5 en T ≥ 5.5

In andere woorden, elk van de vier practicumcijfers telt even zwaar mee voor het totale practicumcijfer. Voor het totale tentamencijfer telt het eerste deeltentamen voor 75% en het tweede deeltentamen voor 25%. Je eindcijfer bestaat voor 75% uit je totale practicumcijfer en voor 25% uit je totale tentamencijfer, maar je moet voor zowel voor je totale practicumcijfer als voor je totale tentamencijfer een voldoende hebben.

Het is niet mogelijk de practica te herkansen, maar uiteraard kan een onvoldoende voor een van de practica wel gecompenseerd worden met de overige practicumcijfers. Er is wel een herkansingsmogelijkheid voor het tentamencijfer, dit tentamen gaat over het gehele vak en zal dus beide tentamencijfers vervangen (oftewel: T in bovenstaande berekening).

materiaal

Java

Cursusboek: Java, A Beginner's Guide, 5th Edition, Herbert Schildt, McGraw-Hill Oracle Press Books.
(Op de Oracle Press Book site staat een link (Downloads) om de source code van de programma's in het boek te downloaden.)

Er is heel veel informatie beschikbaar over Java op internet, b.v. de Oracle documentatie van Java 6, maar ook de 3de editie van het cursusboek. Het is niet verplicht om het cursusboek aan te schaffen, maar het wordt wel aangeraden omdat er naar verwezen wordt zowel in de samenvattingen als in de opdrachten.

De Java SDK (Software Development Kit) is hier te downloaden, en Eclipse (de IDE die we gebruiken) is hier te vinden. Voor beiden zijn er versies voor de meest populaire besturingssystemen beschikbaar, en op de practicummachine's is deze software al beschikbaar. Wil je graag onder Windows vanaf de commandline programma's kunnen compileren en uitvoeren, dan zijn hier nog wat extra instructies te vinden.

Prolog

Cursusboek: Patrick Blackburn, Johan Bos, Kristina Striegnitz Learn Prolog Now!, afgekort: LPN. Er is een online editie, en de paperback versie, met oefeningen en uitwerkingen. De paperback versie is uitgegeven door College Publications, Vol 7, Texts in Computer Science. Tijdens Week 8 en 9 behandelen we de stof van de hoofdstukken 3 tot 7 uit LPN. Ter voorbereiding kan je hoofdstukken 1 en 2 (behandeld bij de Inleiding Logica) herlezen, en de bijhorende oefeningen maken.

In de computerleerzalen is Jan Wielemaker's SWI Prolog geinstalleerd (aanroepen met: swipl). Op de Download pagina van SWI Prolog vind je versies voor MacOS, Windows, etc, voor installatie op je eigen machine.

Eerdere edities